Seniorenorkest Horst aan de Maas

Welkom op onze site van het Seniorenorkest

Door het corona-virus zijn sinds

maart 2020 alle optredens

van het orkest geannuleerd.

Ook andere verenigingsactiviteiten zoals

repetities en vergaderingen vinden

voorlopig nog niet plaats zolang de door

coronabeperkende maatregelen

van kracht blijven voor muziekverenigingen.

Mochten de omstandigheden

ten goede keren dan zal het orkest

vol goede moed de draad weer oppakken

en hopelijk met vele optredens

wederom voor U klaar staan.

Tot spoedig en . . . . .

B L I J F G E Z O N D

Geneet van ‘t leave
Seniorenorkest Horst aan de Maas Tweede CD

Welkom op onze site van het Seniorenorkest

Seniorenorkest Horst aan de Maas

Door het corona-virus zijn sinds

maart 2020 alle optredens

van het orkest geannuleerd.

Ook andere verenigingsactiviteiten zoals

repetities en vergaderingen vinden

voorlopig nog niet plaats zolang de door

coronabeperkende maatregelen

van kracht blijven voor muziekverenigingen.

Mochten de omstandigheden

ten goede keren dan zal het orkest

vol goede moed de draad weer oppakken

en hopelijk met vele optredens

wederom voor U klaar staan.

Tot spoedig en . . . . .

B L I J F G E Z O N D

Geneet van ‘t leave
Seniorenorkest Horst aan de Maas
Tweede CD